Webový portál Podpora učitelů

Webový portál Podpora učitelů

- 0 x komentováno, Rubrika: O projektu,

Webový portál Podpora učitelů vznikl v rámci projektu Mentor (CZ. 1. 07/1.3.44/01.0091). Cílem webového portálu Podpora učitelů je informovat pedagogickou veřejnost o aktuálních trendech a přístupech v oblasti profesního rozvoje učitelů a její podpory.

K vymezení přístupů a trendů přistupujeme v širokém slova smyslu, a to z toho důvodu, že samotný pojem mentoring v sobě zahrnuje celou škálu nástrojů, kterými podporuje profesní růst pedagogů, ať už jde o podporu v oblasti reflexe pedagogické práce, využívání koučovacích a supervizích technik. Cílem mentoringu je nastartovat proces, který povede k trvalému učení a zkvalitňování pedagogické činnosti, tím pádem k rozvoji pedagogů i celé školy. Ve výsledku se mentoring projevuje ve spokojenosti žáků, kterým je poskytováno kvalitní vzdělání a kteří jsou obklopeni prostředím, ve kterém je přirozené se učit – i v dospělosti.